Jak napisać wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Napisanie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem to ważny krok w procesie rozprawy sądowej w sprawach rodzinnych. W artykule tym omówiliśmy, jak poprawnie sporządzić taki dokument oraz jakie elementy powinien zawierać. Wyjaśniliśmy również, dlaczego wniosek jest istotny i jak może wpłynąć na ustalenie kontaktów między rodzicem a dzieckiem.

Sprawy związane z prawem rodzinnym i opieką nad dziećmi są często skomplikowane. Dlatego warto wiedzieć, jak właściwie przygotować taki dokument, aby chronić swoje prawa oraz interesy.

Jak poprawnie napisać wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Sporządzenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest procesem istotnym i wymagającym staranności. Oto kroki, które warto uwzględnić, aby napisać taki dokument poprawnie:

 1. Nagłówek – na górze dokumentu umieść nagłówek z danymi sądu, rodzaju postępowania oraz numerem sprawy.
 2. Dane stron – pod nagłówkiem wymień dane obu stron postępowania, czyli swoje (wnioskodawcy) oraz drugiej strony (np. drugiego rodzica dziecka). Użyj pełnych imion, nazwisk, dat urodzenia i adresów zamieszkania.
 3. Wprowadzenie – ppowinno zawierać informacje o tym, że jesteś wnioskodawcą i dlaczego składasz wniosek. Opisz krótko sytuację, która skłoniła Cię do podjęcia tego kroku.
 4. Okoliczności faktyczne – w kolejnej części przedstaw szczegółowo okoliczności faktyczne, skłaniające Cię do wnioskowania o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Opisz historię relacji z pociechą, dotychczasową relację oraz wszelkie zdarzenia, które uważasz za istotne.
 5. Postulaty – wskazuj konkretne żądania dotyczące zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem. To może obejmować ustalenie planu widzeń, określenie miejsc spotkań, warunków itp. Staraj się formułować postulaty jasno i precyzyjnie. 
 6. Podparcie dokumentacją – jeśli masz dokumenty lub dowody, które potwierdzają Twoje twierdzenia, załącz je do wniosku. To mogą być np. korespondencja, świadectwa szkolne, opinie psychologiczne, itp.
 7. Argumentacja prawna – jeśli znasz odpowiednie przepisy prawa, które popierają Twój wniosek, odwołaj się do nich w swoim piśmie. Wskazuj, dlaczego wystosowane żądania są zgodne z obowiązującym prawem.
 8. Zakończenie – w zakończeniu podsumuj swoje żądania i wyraź nadzieję na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd. Podpisz się pod spodem oraz podaj datę.
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się – dodaj oświadczenie, że zapoznałeś się z treścią wniosku i jesteś świadomy konsekwencji składanych przez siebie żądań. 
 10. Załączniki – dołącz do wniosku wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzić Twoje argumenty.
 11. Kopie – zawsze dostarcz kilka kopii wniosku do sądu, aby zachować jedną dla siebie oraz mieć zapasowe egzemplarze w razie potrzeby.
 12. Wnioskodawca i podpis – na końcu wniosku umieść swoje dane oraz podpis.

Pamiętaj, że wniosek ten jest ważnym dokumentem, który wpłynie na to, jak zostaną ustalone kontakty z pociechą. Jeśli nie masz pewności, jak napisać taki dokument zawsze warto skonsultować się z adwokatem widzenia z dzieckiem Warszawa lub w innej lokalizacji.