Co to jest certyfikat SSL?

certyfikat ssl

Można powiedzieć, że certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) to rodzaj technologii zabezpieczeń cyfrowych, które zapewniają bezpieczne połączenia internetowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się dokładnie, co to jest certyfikat SSL, jak działa oraz ile kosztuje, to zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

Co to certyfikat SSL?

Certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) to rodzaj certyfikatu wydawanego przez organ certyfikujący, który potwierdza, że strona internetowa jest bezpieczna i zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem oraz przechwytywaniem danych przesyłanych między użytkownikiem a serwerem.

Jak działa certyfikat SSL?

Certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) działa w celu zabezpieczenia połączenia między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem internetowym, zapewniając bezpieczną transmisję danych. Oto główne kroki, jakie zachodzą w procesie działania certyfikatu SSL:

  1. Inicjacja połączenia: Użytkownik wpisuje adres strony internetowej (URL) w przeglądarce i wysyła żądanie połączenia z serwerem internetowym, na którym znajduje się ta strona.
  2. Wymiana informacji o certyfikatach: Serwer internetowy przesyła użytkownikowi swój certyfikat SSL wraz z informacjami o swoim kluczu publicznym. Certyfikat ten zawiera m.in. dane dotyczące domeny, na której działa strona oraz klucz publiczny serwera.
  3. Weryfikacja certyfikatu: Przeglądarka użytkownika odbiera certyfikat SSL od serwera i sprawdza go pod kątem jego ważności oraz autentyczności. Jeśli certyfikat jest ważny i jest podpisany przez zaufany organ certyfikujący (CA), to jest uważany za wiarygodny.
  4. Szyfrowanie danych: Po weryfikacji certyfikatu, przeglądarka generuje klucz sesji, który jest używany do zaszyfrowania danych przesyłanych między nią a serwerem. Ten klucz sesji jest następnie szyfrowany kluczem publicznym serwera, co oznacza, że tylko serwer będzie w stanie odczytać przesyłane dane.
  5. Bezpieczna komunikacja: Teraz cała komunikacja między przeglądarką a serwerem jest zaszyfrowana, co chroni dane przed nieautoryzowanym dostępem lub przechwytywaniem przez osoby trzecie.

Dzięki temu procesowi certyfikat SSL umożliwia bezpieczną transmisję danych, co jest kluczowe dla ochrony poufności informacji, takich jak dane logowania, dane osobowe czy informacje finansowe, przesyłane przez użytkowników podczas korzystania z witryn internetowych.

Certyfikat SSL – cena

Wybór odpowiedniego certyfikatu SSL może być jednak trudny, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnorodność ofert na rynku. Jednym z kluczowych czynników wpływających na tę decyzję jest cena. Różni dostawcy mają różne ceny za swoje usługi – mogą one wahać się od kilkunastu do nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Cena takiego certyfikatu zależy od wielu czynników: typu certyfikatu (np. DV, OV, EV), ilości domen czy poddomen objętych ochroną oraz dodatkowych funkcji, jak np. pieczęć strony chronionej czy wsparcie techniczne.

Certyfikat SSL cena” to jedno z pierwszych haseł, jakie wpisujemy, szukając usług oferujących te rozwiązania bezpieczeństwa, ale pamiętajmy, że to nie niska cena powinna nas przyciągać!